Mükemmel anaokulu gösterilerinin ardında ezilmiş çocuklar vardır!

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sosyalleştiği, gelişimsel olarak desteklendiği ve ilkokula hazırlandığı bir süreç olması açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi eğitiminin bir parçası da ana okullarında düzenlenen yıl sonu gösterileridir. Bu gösteriler çocuklar için planlanması gerekirken, maalesef günümüzde genellikle veli beklentileri ve okulun ticari kaygıları üzerine inşa edilmektedir. Bu nedenle Pedagoji Derneği olarak biz, aşağıdaki gerekçelerle ana okullarında düzenlenen yıl sonu gösterilerinin kaldırılması taraftarıyız.
Öncelikle yıl sonu programı için aylar öncesinden çalıştırılmaya başlanan çocuklar, uzun ve stresli saatler sonucunda bu gösteriye hazırlanmaktadır. Saatlerce yapılan provalar, bedensel ve ruhsal yorgunluk, sürekli uyarı ve ikaz bombardımanına maruz kalmak çocuğun ruhunu yıpratmakta, gereksiz yere performans kaygısı yaşamasına sebep olmaktadır. Anne-babaların evde çocuklarını iyi bir gösteri için zorlaması da cabasıdır.
Anaokulu gösterilerine hazırlık yapmak amacıyla çoğu zaman ikinci dönem, özellikle de Mart aylarından sonra ana okullarında eğitim büyük oranda aksamaktadır. Eğitim döneminin önemli bir kısmı iki saat sürecek bir gösteri için feda edilmektedir.
Anaokulu gösterilerinden çocuklar pek bir kazanım edinmeden çıkmaktadır. Çocuklar papağan gibi ezberlediği kelimeleri tekrar etmekte, kendisine uzun sürede öğretilen davranış kalıplarını robot gibi yerine getirmektedir. Çoğu zaman çocuklar sergilediği oyunun içeriğini, ezberlediği sözlerin anlamını anlamadan velilerin alkışı için sahne almaktadır. ‘Yıl sonu gösterileri ile çocuğun kendine güveni, kendini ifade becerisi gelişir’ gibi iyi niyetli yorumlar yapılsa da aslında bu yorumlar çok da gerçekçi değildir. Topluluk önünde konuşma becerisi olan bir çocuk için zaten sorun yoktur. Ama biraz daha çekingen ve kendini ifade etme konusunda zorlanan bir çocuk için durum bazen travmatik bir yaşantıya dönüşebilmekte, çocuk sahnede kahkahalar arasında şaşkınca kalakalmaktadır.
Birçok anaokulu gösterisinin içeriği pedagojik değildir. Gösterilerde kına gecesi, yetişkin esprileri, savaş sahneleri, çocukların anlamayacağı replikler ve şiirler sahnelenmektedir. Küçük yaştaki çocuk uzun aylar boyunca şu an için kendi gündeminde olmayan ve aynı zamanda pedagojik olmayan içeriklerde oynatılmaktadır.
Bu gösteriler öğretmenler için de aşırı derecede yorucu ve stresli olmaktadır. En çocuk dostu öğretmenler bile bu süreçte çileden çıkmaktadır. Kendilerini, görevini tam yapamayan ve metnini ezberlemeyen çocuklara gereksiz yere bağırıp çağırırken bulmaktadırlar. Bu gösteriler öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarının önünde set olmaktadır.
Peki, bunca zorluğuna rağmen ana okulları neden bu programlara bu kadar yatırım yapmaktadır? Ailelere bu okulu tercih etmelerinin doğru bir seçim olduğu ve yıl boyunca ödedikleri ücretin boşa gitmediği, yıl sonu programının görkemiyle gösterilmeye çalışılmaktadır. Bazen kurumlar istemese bile ebeveynler “Diğer okullarda var bizde niye yok” düşüncesi ile okulları zorlamaktadır. Bazen de ebeveynler çocuğu fayda görsün ya da görmesin çocuğunu sahnede görmenin gururunu yaşamak istemektedir. Okulun ve ebeveynlerin beklentileri için çocuklar yıpratılmış olmaktadır.
Özetle, yıl sonu programları, anne babaların bolca resim çektiği, çocukların sahneden şaşkınlıkla baktığı fakat ne olduğuna dair pek de bir şey anlamadıkları bir sürece dönüşmüştür. Bu sebeple derneğimiz çocuğun yorulduğu ve yıprandığı bir çalışma yerine, çocuğa gerçekten faydalı olabilecek çocuk şenliklerinin planlanmasını önermektedir. Kapanış şenliği olarak nitelendirilebilecek bu şenliklerde çocuklar ve velilerin eğlendiği yarışmalar yapılabilir, kukla ve illüzyon gösterileri düzenlenebilir, çeşitli etkinlikler planlanabilir. Tekrar hatırlamak gerekir ki mükemmel anaokulu gösterilerinin ardında ezilmiş çocuklar vardır!
Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!
pedagoji derneği